Spring naar content

In naam van Cornelia | Cornelia van Lynden (1860-1880)

Op 18 mei 1915 werd de Cornelia-Stichting opgericht in Beetsterzwaag. Het initiatief daarvoor was genomen door Jacob baron van Pallandt nadat hij in 1896 het vermogen van zijn zwager Reinhard Boelens baron van Lynden kreeg toebedeeld. In zijn testament had Van Lynden bepaald dat met zijn geld en goederen een stichting voor behoeftige Friese kinderen moest worden opgericht en dat Van Pallandt die wens moest uitvoeren. Dat alles ter nagedachtenis van Cornelia Johanna Maria, de enige dochter van Reinhard van Lynden en Maria van Pallandt, die in 1880 op twintigjarige leeftijd was overleden. Aan het korte leven van de naamgeefster van deze Stichting is dit verhaal gewijd.

stad_en_bedrijf_cornelia_2

auteur

Anton van Renssen

 

fotografie

Rene van der Hulst

 

vormgeving

Opera Graphic Design

 

drukwerk

NPN drukkers

uitgever

Stad en Bedrijf

 

in opdracht van

Cornelia Stichting

 

80 p. / 17 x 22 cm / softcover / 2015

isbn 978-90-819748-8-2

delen