Spring naar content

Stad en Bedrijf

20 jaar historisch onderzoek en publicaties

Historisch onderzoeksbureau Stad en Bedrijf werd opgericht door Matthijs Dicke. Na zijn studie maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam werkte Dicke eerst enkele jaren als freelance schrijver-redacteur-onderzoeker voor diverse uitgeverijen, magazines en adviesbureaus. In 2003 startte hij Stad en Bedrijf, een spin-off van het toen opgeheven Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit, waar Matthijs twee jaar projectcoördinator was. Door wetenschappelijk verantwoord te werk te gaan en tegelijkertijd het historisch onderzoek op een toegankelijke manier te ontsluiten voor een vaak brede doelgroep, sloeg het werk van Dicke en Stad en Bedrijf aan bij grote en kleine, prominente bedrijven, instellingen, ondernemersfamilies, stichtingen en overige organisaties. In twintig jaar tijd gaf het bureau meer dan vijftig publicaties uit: in boekvorm en digitaal. Behalve vele bedrijfs- en ondernemersgeschiedenissen leverde Stad en Bedrijf ook mooie en waardevolle stadshistorische publicaties van Rotterdam op.

Matthijs Dicke

Matthijs maakt het liefst boeken ‘voor de eeuwigheid’. Dat wil zeggen dat Stad en Bedrijf niet alleen veel aandacht besteedt aan de inhoud, maar ook aan de vorm en kwaliteit van het eindproduct. Na met opdrachtgevers heldere afspraken te hebben gemaakt over de inhoud, de doelgroep en de opleverdatum, stelt Stad en Bedrijf een team samen om de best passende publicatie te maken. Dicke put hierbij uit een zorgvuldig opgebouwd netwerk van kwalitatief vooraanstaande auteurs, fotografen, vormgevers, drukkers en internet agencies. En natuurlijk de vaste medewerkers in dienst van het bureau.

Behalve dat Matthijs eindverantwoordelijk is voor alle publicaties die Stad en Bedrijf uitgeeft, is hij ook zelf actief als schrijver-onderzoeker. Zijn ontwikkelde specialisme ligt vooral op het gebied van ondernemersgeschiedenis, zoals blijkt uit zijn boeken over Van Nelle firmant en pionier sportvlieger M.A.G. van der Leeuw (1894-1936) en over ‘de laatste havenbaron’ van Rotterdam Jacques Schoufour (1927-2014). Beider levens en loopbanen plaatste Dicke in de maatschappelijke, sociaaleconomische context van hun tijd. Dat geldt ook voor het proefschrift waaraan hij werkt: een wetenschappelijke biografie van bankier en Kamer van Koophandel voorzitter K.P. van der Mandele (1880-1975), die als een van de centrale figuren in het publiek-private netwerk in Rotterdam een hoofdrol vervulde bij de (weder)opbouw van de stad.